ARTISTIC ADVISER

Yu Qikeng

MUSIC DIRECTOR

Long Yu

GSO ADMINISTRATORS

Chen Qing(President)、Zhang Yi(Vice President)、Chen Zhimin(Vice President)

GSO Administrators

PRINCIPAL CONDUCTOR

Jing Huan

CONCERTMASTER

Zhang Yi

CO-CONCERTMASTER

Wu Bo

Associate Concertmaster

Peng Ke

FIRST VIOLIN

Fang Haiyan, Wang Jiaqi, Chen Jinfu, Wu Zhuobin, Li Yebo, Wang Yue, Lin Lin, Hao Baozhu, Li Lei, Li Yejing, Huang Jun, Yan Xiaojie, Wang Chuang, Kong jieying

SECOND VIOLIN

Meng Xian(Principal), Cheng Yiqin (Acting Principal), Luo Jing (Associate Principal), Guo Hui, Zhang Jianhui, Zhang Yiyuan, Chen Miaomiao, Jiao Congling, Li Yan, Yu Li, Zhang Xiaochun, Mo Qi, Huang Xi

VIOLA

Qian Yuxing (Principal) , Liu Shuangshuang (Associate Principal), Wu Mang (Assistant Principal),  Chen Xiaomei, Ye Kaiying, Chen Bocheng, Zhao Pei, Zhang Yuna, Yan Yiqi, Zhang Zhe, Zhang Weijian,Yang Jing, Yee Loi Taylor Tin

CELLO

Yu Ping (Principal), Ye Hui(Assistant Principal), Liu Weipeng (Assistant Principal), Wang Dan, Ma Yu, Wang Yiru, Zhao Jianfei, Hu Jie, Zhang Yifei, Chia-wei Lu, Xie Qiting, Xi Yimeng

DOUBLE BASS

Ma Suisui(Assistant Principal), Deng Jie, Meng Liang, Liu Yan, Chen Qijin, Hu Jin, Ju Luxi, Wang Yao

FLUTE

Zhang Qiao (Guest Principal), Zhou Yan (Assistant Principal), Yuan Long (Untitled Player), Li Juan, Li Yue

OBOE

Sze Yu Hey (Associate Principal), Zhang Yi (Assistant Principal), Chen Aoran

CLARINET

Qian Shaohui (Principal), Zhang Niannian (Associate Principal), Zhang Shi(Untitled Player), Peng Jing

BASSOON

Michael Garza (Principal), Ran Ran (Associate Principal), Geng Bin, Huang Huasui

HORN

Han Chang Chou (Guest Principal), Fu Lei(Guest Principal), Huang Yichong (Acting Principal), Li Qingfeng (Associate Principal), Hsueh Chen-Yuan(Untitled Player), Li Yi, Poh Yeomeng, Wang Kuang-Yuan

TRUMPET

Le Quang Tuan (Principal), Hu Jian(Associate Principal), Jin Hongquan, Yang Chieh

TROMBONE

Lei Zhen (Principal), Wang Xuanyu (Associate Principal)

BASS TROMBONE

Qin Nan

TUBA

Zheng Yuyang

TIMPANI

Lider Chang (Principal)

PERCUSSION

Chen Yao (Associate Principal), Chen Haisu, Wu Yili, Lee Hyanggee

HARP

Zheng Xiaolian, Leong Cheok Wun

KEYBOARD

Shuai Weiwei