HIGHLIGHT

  • Time:2021-05-26 20:00
  • Venue:Chamber Hall, Xinghai Concert Hall
  • Price:¥80
PROGRAM

1, 813th concert since the GSO’s inaugural “Music Season” in May 1998

Music Happy Hour : Movement in Time
2021.5.26(星期三 / Wed.)20:00
Chamber Hall, Xinghai Concert Hall
Guangzhou Percussion Ensemble
Guangzhou Symphony Youth Orchestra Percussion Ensemble
Lider Chang (GSO Principal Timpani), lecturer

1.John Alfieri
Fanfare for Tambourines
Guangzhou Percussion Ensemble
(Lider Chang, Chen Yao, Wu Yili,
Hsieh I-Chien, Tee Ching Hong, Liang Jiehui)

2.Jim Casella
Technology
Guangzhou Percussion Ensemble
(Lider Chang, Chen Yao, Chen Haisu, Wu Yili,
Hsieh I-Chien, Tee Ching Hong, Liang Jiehui)

3.Jim Casella
Storm Break
Guangzhou Percussion Ensemble
(Lider Chang, Chen Yao, Chen Haisu, Wu Yili,
Hsieh I-Chien, Tee Ching Hong, Liang Jiehui)

4.Ivan Trevino
2+1
Guangzhou Percussion Ensemble (Tee Ching Hong, Liang Jiehui)

5.Kato Daiki
Kerberos Drums
Guangzhou Percussion Ensemble (Lider Chang, Liang Jiehui, Tee Ching Hong)

6.Kato Daiki
The Last Dance
Guangzhou Percussion Ensemble (Hsieh I-Chien, Liang Jiehui)

7.Ekhard Kopetzki
Marimba Music
Guangzhou Percussion Ensemble (Chen Yao, Wu Yili, Liang Jiehui)

8.Ivan Trevino
Catching Shadows
Guangzhou Percussion Ensemble
(Lider Chang, Chen Yao, Chen Haisu, Wu Yili,
Hsieh I-Chien, Tee Ching Hong)

9.Queen (arr. Nico Mendoza and John-Paulo Gutierrez)
Bohemian Rhapsody (China premiere)
Guangzhou Percussion Ensemble
(Lider Chang, Chen Yao, Chen Haisu, Wu Yili,
Hsieh I-Chien, Tee Ching Hong, Liang Jiehui)
GSYO Percussion Ensemble
(Su Weiqi, Li Longyun, Li Sitong, Li Chengcong)
Percussion: Yang Yi (Guest Artist)
Piano: Shuai Weiwei (Guest Artist)
Electric Guitar: Tee Ching Hong
Electric Bass: Wang LiYu (Guest Artist)