HIGHLIGHT

  • Time:2016-10-02 16:00
  • Venue:Er Sha Island
  • Price:Free
曲目

Outdoor Concert 2
GSO Ensembles

一、Guangzhou Percussion Ensemble
(Lider Chang, Chen Yao, Kim Taehyung, Lee Hyanggee Lars Ole Vallebo)
Guangzhou Youth Percussion Ensemble
(Liang Jiehui, Cui Jieyang, Zhang Yun, Su Guanxi, Wang Xunhe, Yu Yingying, Lin Zhichang)
1.Trio per Uno (3rd movement)
Nebojsa Zivkovic

2.Ragtime Robin
George Hamilton Green

3.Michael Jackson Medley
Jeff Moore

二、GSO Up String Quartet (Huang Jun, Huang Xi, Zhao Pei, Zhang Yifei)
1.Minuet
Josef Suk

2.Rascinating Rhythm
George Gershwin

3.Castle in the Sky
Joe Hisaishi

三、GSO Brass Quintet (Hu Jian, Yang Jie, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)
1.Jive for Five
Paul Nagel

2.Mexican Folk –Medley
Bert Mayer

3.The Junk Man Rag
Luckey Roberts

4.Lassus Trombone
Henry Fillmore