• Time:2016-02-24 20:00
  • Venue:Chamber Hall, Xinghai Concert Hall
  • Price:¥50
Program

Dmitry Shostakovich
String Quartet No.9 in E-flat Major, Op.117
1.Moderato con moto
2.Adagio
3.Allegretto
4.Adagio
5.Allegro
GSO Henle String Quartet (Meng Xian, Luo Jing, Yang Jing, Ye Hui)

Dmitry Shostakovich
Chamber Symphony, op.110a
1.Largo
2.Allegro molto
3.Allegretto
4.Largo
5.Largo

First Violin: Wu Bo, Peng Ke, Fang Haiyan, Wang Jiaqi, Li Yebo, Wang Yue, Huang Jun, Li Lei, Li Yejing, Wang Chuang
Second Violin: Cheng Yiqin, Jiao Conglin, Xie Lin, Huang Xi, Yu Li, Zhang Yiyuan, Zhang Xiaochun, Chen Miaomiao
Viola: Qian Yuxing, Chen Xiaomei, Wu Mang, Yan Yiqi, Zhang Yuna, Chen Bocheng
Cello: Yu Ping, Gao Zhijian, Wang Dan, Wang Yiru, Zhao Jianfei, Zhang Yifei
Double Bass: Wei Wei, Ma Suisui, Liu Yan, Hu Jin